Skip to main content
marts 17, 2021

7 gode råd til at give konstruktiv feedback

Når vi ikke tør være konstruktive overfor hinanden, så taber både bundlinje og trivslen i organisationen. Leder- og medarbejdergrupper kan have fungeret i mange år uden nogensinde at have givet hinanden konstruktiv feedback, men det går ud over samarbejdsevne, trivsel og motivation.  Så hvordan kommer du i gang med, at lade feedback være en mere naturlig del af hverdagen? og hvordan bliver du bedre til at give feedback på en konstruktiv og positive måde?

Det får du svaret på i denne artikel, hvor vi har samlet 7 gode råd til, hvordan du som leder bliver skarpere til at give konstruktiv feedback. 

Vær specifik

Når du giver feedback er det vigtigt at være specifik omkring fakta og data, i stedet for at komme med generelle udsagn. Det er for eksempel ikke nok at sige “du er dygtig”. Hav i stedet fokus på hvorfor medarbejderen er dygtig. Hvad er det lige præcis, der gør, at medarbejderen er dygtig til sit arbejde? eller hvad er det præcis for en adfærd eller handling, medarbejderen skal ændre  på, for at jeres samarbejde kan fungere optimalt? 

Tag udgangspunkt i det som virker 

God konstruktiv feedback handler om, at skabe en god balance mellem hvad der er godt og hvad der kan forbedres. Start med først at tage udgangspunkt i det som virker og efterfølgende uddybe ønsker til ændringer. Kom derefter ind på, hvad der skal til, for at forandring kan finde sted og til sidst få defineret aktioner.

Giv feedback under de rette omstændigheder

Hav fokus på hvor du giver feedback. Hvis det er feedback til en medarbejder, er det vigtigt at feedback gives et sted, hvor der ikke er andre medarbejdere til stedet. Sørg for at vælge et rum, hvor der er plads til nærvær og efterfølgende snak og sparring. Spørg også ind til, om personen er ok med at få feedback. Således vil det være muligt for personen at sige NEJ og give mulighed for at få feedback på et andet tidspunkt.

Vær opmærksom på de nonverbale signaler

Vær sanseskarp på personen du giver feedback og sørg for at italesætte de nonverbale signaler. Hvis du eksempelvis mærker, at personen bliver trist under feedback, er det vigtigt at adressere følelsen med det samme. Få personen til at sætte ord på det ved at spørge:

Jeg kan se at der sker noget i dig lige nu, har du lyst til at fortælle hvad der sker?”.

Positivt mindset inden feedback 

Hvis du har det ubehageligt med at give feedback, vil dette mindset smitte af på modtageren. Det er derfor vigtigt at få styr på sit eget mindset inden du giver feedback. Forsøg at sætte dig selv ud af ligningen, og i stedet se feedback som en læring til modtageren. På den måde undgår du, at frustration og irritation kommer i vejen under snakken og sparring. 

Din egen tonalitet er afgørende 

Vi ved alle, at vores stemmer har en tendens til at blive skinger, når vi oplever at være frustreret eller irriteret. Vær derfor opmærksom på din egen tonalitet, når du giver feedback. Hensigten med dit budskab kan som udgangspunkt være god, men hvis man siger det med en hård tone, sætter det et negativt aftryk på modtageren. I værste fald kan det sætte historier i gang, og personen kan sidde tilbage og tænke: “har jeg gjort noget galt?”. 

Her kræver det, at du bliver opmærksom på, hvordan dit toneleje ændre sig, når du er vred, irriteret eller frustreret. Når du får skabt bevidsthed omkring dit stemmeleje, bliver det nemmere for dig, at korrigere tonen fra hård til en mere rund og imødekommende tonalitet. Øvelse gør mester.

Feedback som en læringsprocess

Feedback er en kunst i sig selv og tager tid at mestre. Se derfor feedback som en læringsprocess og hav fokus på processen frem for målet. Hos Bartell+Co er vores mål at få feedback til at blive en del af arbejdskulturen, da en sund feedbackkultur i sidste ende, er afgørende for bundlinjen, trivsel og ikke mindst medarbejdernes engagement. Kunne du som leder tænke dig at blive bedre til at give konstruktiv feedback og skabe en positiv feedback-kultur i virksomheden? Så står Bartell+Co klar til at tage dig med på en udviklingsrejse. Vi tilbyder både foredrag, workshops og 1:1 sessioner, der kan kombineres eller bookes hver for sig. Du finder det hele her.