Skip to main content

THE FEEDBACK AWARD

THE FEEDBACK AWARD gives til rollemodeller i ind- og udland for feedbackkommunikation og som inspiratorer. Rollemodellerne gør en forskel for andre ved at skabe en positiv tilgang til andre mennesker, hvor deres feedback og tilbagemelding virker opløftende og berigende for modtagerne. Hvor der ved feedback først bliver lagt fokus på det positive, og det som virker og derefter, hvad der kan blive bedre.

“Vi er ikke tilstrækkeligt gode til at fortælle på en konstruktiv måde, hvad vi gerne så ændret og forbedret, og vi er slet ikke gode til at være anerkendende og se vores medarbejdere, kollegaer, familiemedlemmer og medstuderende”.

– Lise Bartell.

Awarden skal være med til at skabe fokus på feedback. Lise Bartell ser det som sit mål at få feedback som en naturlig del af arbejdskulturen da det er et vigtigt redskab til at forbedre sig samt at blive anerkendt.

Den første modtager af THE FEEDBACK AWARD var cremekongen Ole Henriksen. Han vandt prisen for sin positive måde at give feedback på og hans evne til både konstruktivt og anerkendende at kommunikere og udvikle dem omkring sig gjorde ham til et fantastisk eksempel på hvor godt feedback er.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV