Skip to main content
september 7, 2023

Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse er en ledelsestilgang, der bliver mere populær i små og mellemstore virksomheder. Men hvad karakteriserer bæredygtig ledelse, og hvorfor giver det mening at have særligt fokus på det?

I denne guide vil vi udforske de forskellige aspekter af bæredygtig ledelse, herunder fordele og ulemper samt konkrete eksempler på miljømæssig og social bæredygtighed.

Vi vil også se på, hvordan du kan måle effekten af bæredygtig ledelse, og hvorfor det er en vigtig opgave for ledere at skabe mere bæredygtige virksomheder og organisationer.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er bæredygtig ledelse?

Bæredygtig ledelse handler om at drive virksomheder på en måde, der tager hensyn til både miljømæssige og sociale faktorer.

Det indebærer at integrere bæredygtighed i alle aspekter af virksomhedens værdikæde. På et overordnet plan handler det om at skabe en forretningsstrategi, der er baseret på etiske værdier og samfundsansvar.

Bæredygtig ledelse handler også om at se virksomheden som en del af det større økologiske system og at tage ansvar for at minimere virksomhedens negative miljømæssige og sociale påvirkning.

Det handler om at tænke langsigtet og skabe mere værdi med færre ressourcer. Dette vil vi komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan du kan gøre nedenfor.


Eksempler på miljømæssig bæredygtighed

Når vi taler om begrebet miljømæssig bæredygtighed, er der mange forskellige initiativer, som virksomheder og organisationer kan implementere.

Her er nogle eksempler på, hvad virksomheder kan gøre for at være mere miljøvenlige:

 1. Implementere nye teknologier som f.eks. energibesparende foranstaltninger, LED-belysning, energieffektive apparater og solpaneler
 2. Reducere affald og genbruge materialer så vidt muligt
 3. Minimere CO2-udledning ved at optimere transport- og logistiksystemer og bruge alternative energikilder som sol- og vindenergi
 4. Samarbejde med leverandører, der anvender bæredygtige produktionsmetoder og ansvarlige forsyningskæder

Ovenstående er blot nogle eksempler på, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde med miljømæssig bæredygtighed.

Det vigtigste er at finde de initiativer, der passer bedst til virksomhedens specifikke behov og industri.


Eksempler på social bæredygtighed

Udover miljømæssig bæredygtighed er der også social bæredygtighed.

Social bæredygtighed handler om at skabe en virksomhedskultur og et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejderudvikling, mangfoldighed og trivsel.

Her er nogle eksempler:

 1. Investere i medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling for at sikre deres langsigtede udvikling og karrieremuligheder i fremtiden
 2. Skabe en inkluderende arbejdsplads, der fremmer mangfoldighed og ligestilling og giver alle medarbejdere lige muligheder for at bidrage, have indflydelse og udvikle sig
 3. Etablere et sundt arbejdsmiljø med fokus på fysisk og mental sundhed, herunder ergonomiske arbejdsstationer, fleksible arbejdstider m.v.
 4. Engagere sig i lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde, sponsorater og støtte til sociale initiativer

Disse eksempler viser, hvordan virksomheder og organisationer kan skabe en mere socialt ansvarlig og bæredygtig arbejdsplads for medarbejderne.

teamwork

Hvorfor arbejde med bæredygtig ledelse?

Der er flere gode grunde til at arbejde med bæredygtig ledelse og/eller regenerativ ledelse. Først og fremmest er der de miljømæssige fordele.

Ved at igangsætte bæredygtige tiltag kan virksomheder reducere deres CO2-udledning, minimere deres aftryk på naturen og bevare naturressourcerne til kommende generationer.

Der er også en række forskellige sociale fordele ved bæredygtig ledelse.

Virksomheder, der prioriterer social ansvarlighed, kan skabe bedre arbejdsvilkår, fremme mangfoldighed og inklusion og investere i medarbejdernes udvikling.

Vi kommer mere ind på fordelene ved bæredygtig ledelse i næste afsnit.


Fordele ved bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse bringer en række fordele med sig for virksomheder.

Her er nogle af de vigtigste fordele:

 1. Forbedret omdømme og brandværdi: Virksomheder, der er kendt for deres bæredygtige strategi, kan opnå en konkurrencemæssig fordel og tiltrække kunder, investorer og samarbejdspartnere. 
 2. Innovation og differentiering: Bæredygtighed kan være en kilde til innovation og differentiering, der kan skabe nye forretningsmuligheder og adskille sig fra konkurrenterne.
 3. Stærkere interessentrelationer: Ved at prioritere bæredygtighed kan virksomheder opbygge stærkere relationer med kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter.

Disse fordele viser, hvorfor det giver mening for din organisation at investere i bæredygtig ledelse.


Ulemper ved bæredygtig ledelse

Selvom der er mange fordele ved bæredygtig ledelse, er der også visse udfordringer og ulemper, som virksomheder kan støde på.

Her er nogle af de vigtigste ulemper:

 1. Øgede omkostninger: Implementering af bæredygtige initiativer kan være forbundet med højere omkostninger i starten. Dette kan være en udfordring, især for mindre virksomheder med begrænsede midler.
 2. Modstand og manglende forståelse: Nogle medarbejdere kan være skeptiske over for bæredygtige initiativer og have svært ved at forstå værdien af dem. Det kan være en udfordring for en bæredygtig leder at skabe forståelse og opbakning til bæredygtige initiativer.
 3. Tidskrævende: Implementering af bæredygtige initiativer i et større perspektiv kan tage tid og kræve ændringer på tværs af hele organisationen. Dette kan være en udfordring, især for virksomheder med meget faste rutiner og processer.

Selvom der er visse ulemper ved bæredygtig ledelse, er det vigtigt at huske, at fordelene ofte opvejer disse ulemper på lang sigt.

fordele og ulemper

Integrér bæredygtighed i hele værdikæden

For at opnå en ægte bæredygtig organisation er det vigtigt at tænke på bæredygtighed på tværs af hele værdikæden – fra marketing og branding til indkøb, produktion og distribution.

Her er nogle nøgleområder, hvor bæredygtighed kan integreres:

 1. Indkøb: Samarbejd med leverandører, der har bæredygtige produktionsmetoder og etisk ansvarlige forsyningskæder
 2. Produktion: Implementér energibesparende foranstaltninger, reducér affald og genbrug materialer for at minimere den miljømæssige påvirkning
 3. Distribution: Optimér transport- og logistiksystemer for at reducere CO2-udledning og minimere miljøbelastningen
 4. Kundeservice: Tilbyd bæredygtige produkter og tjenester, og informér kunderne om deres miljømæssige fordele
 5. Genbrug: Overvej, hvordan produkter kan genbruges eller genanvendes efter brug for at reducere affald og ressourceforbrug
 6. Marketing og branding: Kommunikér virksomhedens bæredygtige værdier og initiativer til kunder og interessenter for at skabe bevidsthed og opbakning

Ved at tænke på bæredygtighed på tværs af hele værdikæden kan virksomheder skabe mere værdi og minimere deres miljømæssige og sociale påvirkning.


Måling af effekten af bæredygtig ledelse

For at kunne vurdere effekten af bæredygtig ledelse er det vigtigt at måle og evaluere de initiativer, der er blevet implementeret. Der er flere forskellige målinger og indikatorer, der kan bruges.

Her er nogle af de mest almindelige:

 • Energiforbrug: Overvåg og reducér virksomhedens energiforbrug ved at identificere energikrævende processer og implementere energibesparende tiltag
 • Medarbejdertilfredshed: Gennemfør medarbejdertilfredshedsundersøgelser for at evaluere medarbejdernes trivsel og tilfredshed med virksomhedens bæredygtige initiativer
 • Kundetilfredshed: Mål kundetilfredshed og spørg kunderne om deres holdning til virksomhedens bæredygtige initiativer
 • Økonomiske resultater: Evaluér virksomhedens økonomiske resultater og identificér eventuelle sammenhænge mellem bæredygtighedsinitiativer og økonomiske resultater

Disse målinger kan give indsigt i effekten af bæredygtig ledelse og hjælpe ledere med at identificere områder, der kræver yderligere forbedringer.


Bæredygtig ledelse vinder frem i Danmark

Bæredygtig ledelse er ikke blot en trend, men en nødvendighed for at imødegå de udfordringer, vi står over for i dagens samfund.

I Danmark er der en stigende anerkendelse af betydningen af bæredygtig ledelse.

Flere og flere virksomheder arbejder aktivt med at integrere bæredygtighed i deres forretningsstrategi og praksis, og nu kan din virksomhed også komme med på bølgen.


Skab en mere bæredygtig virksomhed med bæredygtig ledelse

At skabe en mere bæredygtig organisation er en vigtig opgave inden for ledelse i dag. Uanset størrelse og branche kan alle virksomheder drage fordel af at arbejde med den bæredygtige ledelse.

Ved at integrere miljømæssige og sociale hensyn i alle aspekter af virksomheden kan den bæredygtige leder skabe en mere succesfuld fremtid.


Stjernestøv – Formler for fremtidig ledelse

“Stjernestøv på ledelsesgangen” er titlen på min nye bog. Her går jeg i dybden med, hvordan man som leder navigerer i en verden, der konstant forandrer sig.

Bogen klæder dig på til at lede bæredygtige processer i en verden, hvor du ikke kender fremtiden.

lise bartell

“Stjernestøv på ledelsesgangen” af Lise Bartell indeholder et utal af forskellige ledelsesformer, teorier og modeller, som hjælper dig som leder.

Bogen er et ledelsesværktøj, der giver dig metoder til at blive en bedre leder i en omskiftelig verden.