Skip to main content
marts 11, 2024

Demokratisk ledelse

Ledelse handler om at sætte retning samt at motivere og lede andre. Men hvordan man gør det i praksis kan være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Der findes i dag mange forskellige ledelsesformer, herunder demokratisk ledelse, som er en af de mest anvendte former for ledelse på danske arbejdspladser.

Der er mange fordele ved denne form for ledelse, men også nogle ulemper og faldgruber. Jeg vil fremhæve disse fordele, ulemper og faldgruber nedenfor.

Jeg vil give input til, hvordan du bruger demokratisk ledelse i praksis, samt give dig konkrete idéer til, hvordan du kan blive en endnu bedre demokratisk leder.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er demokratisk ledelse?

Demokratisk ledelse, også kendt som anerkendende ledelse, er kendetegnet ved, at lederen handler demokratisk og inkluderende.

I stedet for at træffe alle beslutninger på egen hånd, stræber lederen efter at involvere medarbejderne og lytte til deres idéer og meninger.

Denne ledelsesstil står i stor kontrast til den autoritære ledelsesstil, hvor lederen er mere kommanderende og kontrollerende.


Fordele ved demokratisk ledelse

Der er en bred vifte af fordele ved demokratisk ledelse, hvilket også forklarer, hvorfor denne ledelsesform er så udbredt.

Fordelene tæller bl.a. følgende:

 • Øget medarbejdertilfredshed: Ved at give medarbejderne en stemme og inddrage dem i beslutningsprocessen, føler de sig værdsat. Dette øger medarbejdertilfredsheden og kan føre til større produktivitet og motivation.
 • Fremmer innovation og kreativitet: Når medarbejderne opfordres til at dele deres idéer og input, kan det føre til nye og innovative løsninger. Dette kan være særligt gavnligt i brancher, der er i konstant forandring og udvikling.
 • Forbedrer sammenholdet: Demokratisk ledelse er en ledelsesstil, der fremmer en følelse af samarbejde og sammenhold blandt medarbejderne. Dette er ofte ikke kun med til at sikre en sund kultur, men har typisk også en positiv indvirkning på den faglige indsats.
 • Fremmer medarbejderloyalitet: Når medarbejderne føler sig værdsat og inddraget, er de mere tilbøjelige til at være loyale over for virksomheden. Dette kan føre til lavere personaleomsætning og større medarbejderengagement.
demokratisk leder

Ulemper ved demokratisk ledelse

Der findes ingen ledelsesformer uden ulemper – ikke engang demokratisk ledelse. I mange tilfælde vil de mange fordele, som jeg netop har gennemgået, opveje de ulemper eller faldgruber der kan være.

Ikke desto mindre er det en god idé at være opmærksom på følgende ulemper:

 • Lang beslutningsproces: Da demokratisk ledelse involverer mange mennesker i beslutningsprocessen, kan det tage længere tid at træffe beslutninger. Dette kan være en ulempe i situationer, hvor hurtige beslutninger er nødvendige.
 • Mangel på synlig ledelse: Nogle medarbejdere kan foretrække en mere autoritær leder, der tager hurtige og klare beslutninger. For disse medarbejdere kan demokratisk ledelse føles som mangel på ledelse.
 • Ingen garanti for den bedste løsning: Selvom demokratisk ledelse giver flere perspektiver og idéer, er der ingen garanti for, at dette vil resultere i den bedste beslutning eller løsning.

Sådan bruger du demokratisk ledelse i praksis

Hvis du vil praktisere demokratisk ledelse, skal du vide, hvordan man gør det helt konkret.

Her er nogle eksempler på, hvordan den demokratiske leder skal handle:

 • Involvér medarbejderne i beslutningsprocesser: Dette kan gøres gennem møder, brainstorming-sessioner eller ved at lave små arbejdsgrupper.
 • Lyt til medarbejdernes idéer og input: Dette punkt handler ikke kun om at bede om deres meninger, men også at tage dem seriøst og overveje dem, når du træffer beslutninger.
 • Fremme åben og ærlig kommunikation: Dette handler om at være transparent om virksomhedens situation og beslutninger, samt at opfordre medarbejderne til at udtrykke deres egne meninger og bekymringer.
 • Vær fleksibel og villig til at tilpasse dig: God demokratisk ledelse indebærer, at lederen er åben for nye idéer og villig til at ændre planer eller strategier baseret på medarbejdernes input. Ved at være åben for input fra medarbejderne skaber lederen en kultur, hvor alle føler sig hørt og værdsat, og hvor der er plads til innovation. Dette er afgørende for at opbygge et effektivt og engageret team, der er motiveret til at arbejde sammen mod fælles mål.

Hvornår er demokratisk ledelse en ideel form for ledelse?

Demokratisk ledelse er en ledelsesstil, der kan være effektiv i mange situationer, men den er ikke altid den bedste tilgang.

Denne form for ledelse fungerer bedst, når medarbejderne er højt kvalificerede og erfarne, og når der er tilstrækkelig tid til at diskutere og træffe beslutninger i fællesskab.

Det er vigtigt at anerkende, at demokratisk ledelse ikke altid er den mest hensigtsmæssige tilgang, da det kan være nødvendigt at have en mere autoritær eller direkte ledelsesstil i visse situationer.

I krisesituationer, hvor tiden er afgørende, kan en mere autoritær ledelsesstil være mere hensigtsmæssig.

demokratiske leder

Hvordan udvikler jeg mig som demokratisk leder?

At udvikle sig som demokratisk leder kræver kontinuerlig uddannelse og tilpasning.

Her er nogle ting, du kan gøre for at udvikle dine kompetencer som demokratisk leder:

 • Få feedback: Spørg dine medarbejdere om feedback på din ledelsesstil. Hvad fungerer godt? Hvad kunne forbedres?
 • Lær af andre: Find andre ledere, du beundrer, og lær af dem. Dette kan inkludere at læse bøger, tage kurser eller finde en mentor.
 • Fokusér på kommunikation: Vær klar og direkte i din kommunikation, men også åben og lyttende over for input fra andre.

En god leder skabes ikke fra den ene dag til den anden. Det tager tid at udvikle de nødvendige færdigheder og egenskaber, der kræves for at være en dygtig leder.

En demokratisk leder skal lære at håndtere forskellige udfordringer og situationer, og dette opnås kun gennem erfaring og læring.


Stjernestøv på ledelsesgangen – formler for fremtidig ledelse

I min bog, “Stjernestøv på ledelsesgangen“, får du viden og inspiration om god ledelse, og du får input til, hvordan du som leder sikrer, at både medarbejderne og virksomheden udvikler sig i en sund retning.

lise bartell

Bogen giver et indblik i, hvordan man som leder kan skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø gennem brug af demokratisk ledelse eller andre ledelsesformer.

Læs bogen og glæd dig til at tage det næste store skridt på din rejse som leder.