Skip to main content
marts 7, 2012

Er DU i flow?

I kommunikation hænger begreberne sammen. I sidste uge talte vi om storytelling, og vi kan ikke snakke om storytelling uden også at bruge begrebet flow. Hvis vi ikke føler flow, når vi fortæller noget, så foregår der jo ikke nogen storytelling…

”Flow er betegnelsen for en positiv mental tilstand, præget af koncentration, engagement og fordybelse. Når man er i flow er al opmærksomhed fokuseret og fastholdt på en bestemt aktivitet, i kortere eller længere tid, og tidsfornemmelsen forsvinder.”

”Mennesker, der er i flow, oplever at de i den aktuelle aktivitet er positivt fokuserede og fuldt koncentrerede. Flow-oplevelsen er i sig selv motiverende (Csikszentmihalyi, 1992).”

”Flow er den harmoniske tilstand af fuld opmærksomhed om og engagement i en aktivitet; oplevelse af overensstemmelse mellem mål og handlemuligheder; kan tilstræbes viljemæssigt og opnås inden for alle livets områder

(Citater fra blivklog.dk)

Der kan være mange ting, der forstyrrer vores flow. Ved skriftlig kommunikation (når man for eksempel skriver noget på computeren), kan det være nedbrud af internettet eller en printer, der ikke virker. Eller telefonen, der ringer og forstyrrer en eller en mail, der tikker ind, som man lige skal kigge på.
Når vi taler, kan 1000 udefrakommende ting også forstyrre flow’et. Andre der afbryder, en telefon der ringer (igen), TV’et der kører, listen er uendelig….
Men også ting indefra forstyrrer. Vi kan for eksempel have overbevist os selv om, at vi ”ikke er gode til small talk”, vist nok ”rødmede sidste gang” eller måske sagde noget sludder? Derfor vil vil gerne (igen!) understrege vigtigheden af at opdatere sin succes-palette.

Succespalette
Skab din egen succespalette!

Succes-paletten er det sted, hvor du skriver alle dine succeshistorier ned. En succes-palette kan udformes på mange forskellige måder, et eksempel er farvehandlerens farvekort, hvor hver enkelt succeshistorie er skrevet ned på hver sin side.
Man kan også lave en planche med alle succeshistorier, skrive dem ned i en pæn bog, male dem som symboler – der er mange mange muligheder!

Ved regelmæssigt at kigge på sine succes-palette, genlæse tidligere successer og opdatere med nye, tvinger vi hjernen til at huske det positive, fremfor at fokusere på det negative. Og det er det, det hele handler om – positivt fokus! Vi skal huske at tage udgangspunkt i det, der er godt og som fungerer, ikke i det der er dårligt og som ikke fungerer. På den måde tvinger vi hjernen til at tænke positivt, og det smitter af på resten!

 

De positive historier er guld værd – de skaber flow. Og flow skaber god storytelling!

Derfor er det værd at fokusere på:

Hvornår er DU i flow?