Skip to main content
november 24, 2023

Faglig ledelse

Faglig ledelse er en ledelsesmetode, der fokuserer på at udvikle og understøtte medarbejdernes faglige og generiske ledelseskompetencer med henblik på at opnå en bedre løsning af kerneopgaven.

Denne form for ledelse kan være effektiv til at skabe højere faglig kvalitet og et bedre samarbejde mellem faglige ledere og medarbejdere i private- og offentlige organisationer.

Men hvad indebærer faglig ledelse egentlig? I denne guide vil jeg udforske, hvad faglig ledelse er, fordele og ulemper ved denne form for ledelse, samt hvordan du kan blive en dygtig faglig leder.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er faglig ledelse?

Faglig ledelse handler om at lede opad med udgangspunkt i medarbejdernes faglige kompetencer og om at bruge de faglige ressourcer til at sikre høj kvalitet i arbejdet.

En faglig leder har indsigt i kerneopgaven og formår at sætte en faglig retning for, hvordan opgaverne skal løses. Dette kræver en stor faglig viden fra lederens side.


Hvorfor arbejde med faglig ledelse?

Arbejdet med faglig ledelse og faglig udvikling kan have mange fordele for både private- og offentlige ledere og medarbejdere.

Ved at fokusere på medarbejdernes faglige kompetencer kan faglig ledelse og faglige drøftelser bidrage til bedre faglige resultater for hele organisationen.

Når medarbejderne føler sig vigtige og anerkendt for deres faglige kvalitet, viden og arbejdsindsats, styrkes samarbejdet mellem medarbejdere og faglige ledere.

Det er blot nogle af de gode grunde, der er til at praktisere faglig ledelse på en arbejdsplads. Nedenfor kommer jeg omkring endnu flere fordele ved at gøre brug af omtalte ledelsesform.

faglig leder

Fordele og ulemper ved faglig ledelse

Der er fordele og ulemper ved alle former for privat eller offentlig ledelse, og det gælder også for faglig ledelse.

Det er en ledelsesmetode, der vinder frem, men det er ikke en metode, der vil fungere på alle arbejdspladser. Nedenfor oplister jeg fordele og ulemper, der kan være ved faglig ledelse.

Fordele:

  • Højere faglig kvalitet: Bedre faglige resultater opnås gennem fokus på medarbejdernes faglige kompetencer. Den dygtige faglige leder har forståelse for kerneopgaven og har den nødvendige faglige viden til at prioritere og uddelegere opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Dét smutter positivt af på kvaliteten af det udførte arbejde.
  • Øget arbejdsglæde: Medarbejderne føler sig vigtige og anerkendt for deres faglige viden, hvilket fører til øget arbejdsglæde og øget motivation.
  • Styrket samarbejde og sammenhold: Samarbejdet mellem medarbejder og leder styrkes, når lederens faglighed kommer i spil inden for de områder, som vedkommende leder inden for. Ved at praktisere faglig ledelse bliver afstanden mellem leder og medarbejder mindre. Det har en positiv på sammenholdet og atmosfæren på arbejdspladsen.

Ulemper:

  • Svært at udføre i praksis: Det kan være svært at indføre faglig ledelse og faglige normer i praksis. Det kan være særligt udfordrende, hvis lederen ikke besidder tilstrækkelig stor faglig viden på det givne område til at kunne lede medarbejderne til at skabe endnu bedre resultater.
  • Risiko for, for stor indblanding fra lederen: Medarbejderne kan føle, at lederen blander sig for meget i konkrete opgaver. Medarbejderen kan føle sig mindre fri, og det kan påvirke både kreativiteten, motivationen og arbejdsglæden negativt. En vigtig opgave som faglig leder er i den anledning at skabe den perfekte balance, hvor han eller hun er inddraget i kerneopgaven uden at begrænse medarbejderens frihed og kreativitet.

Sådan bliver du en dygtig faglig leder

For at blive en dygtig faglig leder er der nogle nøgleelementer, du skal have fokus på. Nedenstående tjekliste kan hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder som faglig ledelse:

  1. Forstå kerneopgaven: Du skal have en dyb forståelse af kerneopgaven og kunne formidle denne til medarbejderne.
  2. Stil krav til faglig kvalitet: Som faglig leder skal du kunne sætte konkrete krav til faglig kvalitet og sikre, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer til at leve op til disse krav. Du skal endvidere kunne prioritere og uddelegere opgaverne til de medarbejdere, der er mest kvalificerede i de konkrete tilfælde.
  3. Skab tillid: Tillid er afgørende for et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere. Du skal kunne stole på medarbejdernes faglige kompetencer og give dem ansvar og frihed.
  4. Vær nærværende: Vær til stede og vis interesse for medarbejdernes faglige udvikling. Vær åben for dialog og refleksion om faglige dilemmaer.
  5. Sæt og følg op på faglige standarder: Som faglig leder skal du kunne sætte og kvalitetssikre faglige standarder for opgaveløsningen.
faglig lederskab

Faglig ledelse på offentlige arbejdspladser og i private virksomheder

Den faglige ledelse praktiseres både på offentlige arbejdspladser og i private virksomheder.

Det er bl.a. udbredt at anvende faglig ledelse på sundhedsområdet, herunder på sygehuse, på plejehjem og på mange andre arbejdspladser.

På især sundhedsområdet er det vigtigt, at lederen har en høj faglig viden, da det er nødvendigt for at lede medarbejderne i den rigtige retning og skabe den højeste faglige kvalitet til glæde for borgerne.

Også i private virksomheder kan faglig ledelse være afgørende for at skabe høj faglig kvalitet og udvikle medarbejdernes faglige kompetencer.

Ved at have en fælles forståelse af faglig kvalitet kan private virksomheder opnå bedre resultater og styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.


Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse

“Stjernestøv på ledelsesgangen” er titlen på min nye bog. Her går jeg i dybden med, hvordan man som leder navigerer i en verden, der konstant forandrer sig.

Bogen klæder dig på til at lede faglige processer i en verden, hvor du ikke kender fremtiden.

lise bartell

“Stjernestøv på ledelsesgangen” af Lise Bartell indeholder et utal af forskellige ledelsesformer, teorier og modeller, som hjælper dig som leder.

Bogen er et ledelsesværktøj, der giver dig metoder til at blive en bedre leder i en omskiftelig verden.