Skip to main content

INNOVATION & BÆREDYGTIGHED

Er jeres virksomhed klar til fremtidens ukendte konkurrence?

Bartell+Cos Innovationsmetode er en workshop der hjælper din virksomhed og dine medarbejdere med at tænke nyt, innovativt og bæredygtigt.

Hos Bartell+co arbejder vi med innovative processer, såvel i vores eget arbejde som i vores kursusforløb. Med afsæt i bæredygtighed, innovation og FN’s verdensmål åbner vi øjne for de muligheder der ligger heri. Hvordan man i strategiarbejde, forretningsudvikling, konkrete handlingsplaner, kommunikation, markedsføring og virksomhedens fundamentet og identitet kan skabe og understøtte en virksomhed, der står stærkt i den bæredygtige konkurrence.

Alle mennesker kan skabe fantastiske ideer. Det kan skabe værdifulde løsninger når virksomheder står overfor udfordringer. Spørgsmålet er bare hvordan ideerne bliver til? Bartell+Co tilbyder en innovationsmodel der bygger på kunstgreb-modellen.

Kunstgreb-modellen er en systematiseret og præmieret metode og proces. Modellen har i mere end 10 år gjort det nemmere at forløse ideer og løsninger, der ikke var umiddelbar adgang til. De henved 200 virksomheder, foreninger og bestyrelser, der har været gennem forløbet, siger blandt andet at der hos dem opstod en helt ny, særlig, åben og imødekommende arbejdsatmosfære. For flere har det været et radikalt kulturskift. Det kan modellen også gøre for dig, dine medarbejdere og din virksomhed.

Bartell+Cos innovationsmetode skaber en forandringsklar kultur, og tilbyder et moderniseret mindset. Metoden tager blandt andet udgangspunkt i Walt Disneys udviklingstanker, den tysk-amerikanske ledelsesfilosof Otto Scharmers fremtidsscenarier og U-teori, og ikke mindst kunstneres måde at udvikle på.

Bartell+Cos innovationsmetode åbner øjnene hos workshoppens deltagere for nye måder at udvikle og optimere. Workshoppens proces og værktøjer er baseret på at:

 • Mennesker inspireres og motiveres ved selv at skabe og være medskabere
 • Lære hvordan hjernen bringes i flowtilstand og derigennem kan skabe unikke resultater
 • Øget sansestimulering påvirker hjernen positivt og vi derved oplever løsninger mere nuanceret
 • Vi agerer og yder bedre når vi bliver emotionelt påvirket bl.a. gennem kunstneriske oplevelser
 • Resultater bedst skabes ved inddragelse af legende elementer og kreativitet
 • Undgå at gentage gamle vaner og uhensigtsmæssige rutiner

Der kan også laves innovation ud fra bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.

KONTAKT MIG

LISE BARTELL – Succeskonsulent

Hvordan skal et forløb for dig og/eller dit team se ud? Jeg er altid åben for en uforpligtende snak om hvordan du kan stå stærkere.

  Du kan også kontakte mig på følgende:

  +45 28 10 28 25
  lise@bartell-co.dk

  Udbytte

  Deltagerne i workshoppen får:

  • Masser af nye ideer, impulser der er systematiseret så de efterfølgende kan implementeres og benyttes i dagligdagen
  • Nye måder at opleve hinanden på
  • Ny tilgang til innovation
  • Fuldt medejerskab til virksomhedens løsninger

  Udbyttet kan også beskrives som:

  Proceseffekt: Påvirkningen og ændringen af de medarbejdere, der har deltaget i innovationsprojektet.

  Proceseffekten er – eller bliver – implementeret i organisationen kort efter workshoppens afslutning. Den kan måles straks efterfølgende, samt med passende frekvens eftermåles for at forankre samt sikre langtidseffekten.

  Produkteffekt: Effekten af det resultat, som projektet har ført frem til (f.eks. en ny eller ændret metode, ændrede rutiner i dagligdagen, et nyt servicetiltag, opfindelse af et nyt produkt).

  Produkteffekten bliver målt forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Ofte generer workshoppen mange, mange ideer. Hver og en ide kan prototypes. Og hver og en ide kan komme i markedet.

  Således effektmåles der ofte på ideernes kvalitet, ideernes omfang, samt markedets respons på produktet.

  At opnå den ønskede effekt er virksomhedens begrundelse for at investere i Bartell+Cos Innovationsmetode. Derfor sikrer og fastlægger vi i hvert forløb meget nøje den effekt der skal opnås. Et specielt udviklet målsætningsværktøj er med til at sikre effektmålene for de involverede virksomheder.

  Indhold

  Bartell+Cos innovationsmetode er overordnet inddelt i 9 faser. Fra fastlæggelse af målet til gennemførelsesfasen. Faserne kan gennemføres kontinuerligt fra fase 1 til fase 9. Men ofte er det en pendulerende proces – hvor deltagerne ikke blot går fremad, men også baglæns for at efterchecke processens forskellige elementer.

  Processerne og værktøjerne i metodens 9 faser sikrer et helstøbt resultat ved, at inddrage hele hjernens kapacitet gennem bevidst påvirkning af forskellige sansecentre samt inddragelse af den kropslige intelligens.

  Bartell+Cos innovationsmetode kan blandt andet benyttes til innovativ udvikling af:

  • Eksisterende og nye koncepter og produkter
  • Virksomhedens kultur og trivsel
  • Dig selv
  • Lederskab, for eksempel bestyrelse

  Bartell+Cos innovationsmetode er opdelt i 9 faser – også kaldet rum – som vist herunder:

  TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV