Skip to main content
april 15, 2020

Krisetid er udviklingstid.

Refleksioner, tanker og håb. 
Tak til krisetid for at give plads til at tænke i nye baner!
I de sidste par uger har jeg afholdt Bartell & Monopolet, haft telefonmøder med kunder og dialog med netværksrelationer. Omdrejningspunktet har, som for alt andet og alle andre, været nedlukningen og mystikken omkring, hvad det bringer og hvor det stiller dansk erhvervsliv.
 
Jeg ser et gennemgående mønster af tvivl, bekymring, frygt og usikkerhed. For det første om hvordan vi skal tackle og håndtere den nuværende nedlukning og sikre virksomheder og medarbejdere, så vi stadig har substans på den anden side. For det andet om hvordan fremtiden nu vil se ud og hvordan vores adfærd, normer og vaner påvirkes. 
 
Et mønster, jeg selv skriver mig ind i. Jeg deler den tvivl og usikkerhed krisen og virussen bringer, men ser også et mønster af ærlighed, åbenhed, omsorg og sårbarhed få plads. Aldrig har mine samtaler, dialoger og møder været så transparente ift. at ærlighed og sårbarhed er mere end tilladt og vi viser, hvordan vi kan stå sammen – hver for sig vel at mærke! Det mine møder, dialoger og relationer har tilfælles er en åbenhed om, hvor vi står stærkt og hvor vi er udfordrende. En åbenhed om hvordan vi kan bruge og lære af hinanden, for fælles alle at komme ud på den anden side.
 
Vi står ganske klart i en krise, men lad os sammen fokusere på det positive, som krisen giver plads til – at turde omfavne sårbarheden, tvivlen, bekymringen og at bruge det åbent og ærligt. Krisetid er udviklingstid. Jeg ser en udvikling mod et erhvervsliv, der bygger på et fællesskab, vi ikke har set nødvendigt på samme måde som før. Krisetiden er utvivlsom hård, udfordrende og bringer en usikkerhed, ustabilitet og utryghed mange af os ikke har oplevet før. Det er udfordrende at skulle tackle og håndtere det pres, krisen ligger på erhvervslivet.
 
Jeg tror på at alt ondt også bringer godt, hvorfor jeg tør have en positivisme midt i denne tid. En positivisme over det fællesskab alle bidrager til og indgår i. Det mønster, jeg ser får plads, vil ændre måden hvorpå vi omgås hinanden og bruger vores relationer, netværk og kollegaer.
 

På den vis, skal der lyde en stor tak til givende dialoger, der giver mig inspiration og sættert positivt mindset! Tak til krisetid for at være udviklingstid, der giver plads til at nye mønstre i erhvervslivet, får plads.