Skip to main content
februar 7, 2024

Laissez faire ledelse

Laissez faire ledelse er en ledelsesstil, der praktiseres på mange arbejdspladser i Danmark og i resten af verden. Denne ledelsesstil fokuserer på, at lederen giver den enkelte medarbejder stor frihed og mulighed for at træffe beslutninger på egen hånd med minimal indblanding fra lederen.

Dette betyder, at medarbejderne har ansvar for deres egne handlinger og beslutninger, hvilket kan være gavnligt for deres udvikling og motivation. Laissez-faire ledelse er i høj grad baseret på tillid og respekt mellem leder og medarbejdere.

I de følgende afsnit vil jeg uddybe, hvad der karakteriserer ledelsesstilen, og hvordan en laissez faire leder arbejder. Jeg vil også komme ind på fordele og ulemper ved den laissez faire ledelsesstil. Ydermere vil jeg komme med input til, hvordan ledelsesformen kan bruges i praksis.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er laissez faire ledelse?

Laissez faire” er fransk og kan ifølge ordbogen oversættes til “lad ske, lad stå til”.

Laissez faire ledelsesstilen er kendetegnet ved, at lederen definerer opgaverne helt overordnet, men ikke blander sig i løsningen af opgaverne. I stedet for at diktere løsninger og træffe beslutninger på egen hånd, fokuserer en laissez-faire leder på at give frihed til og motivere medarbejderne.

Denne ledelsesstil står i kontrast til autoritær ledelse, hvor lederen dikterer opgaver og løsninger og nøje kontrollerer medarbejdernes arbejde. Ved at uddelegere ansvar til medarbejderne skaber en laissez faire leder et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for at tage initiativ.


Hvornår er laissez faire ledelse passende at bruge?

Laissez faire ledelse er en udbredt ledelsesstil, der fungerer godt på mange arbejdspladser og i mange teams. Denne form for ledelse kan f.eks. fungere godt på arbejdspladser, hvor medarbejderne består af specialister, der værdsætter stor frihed.

For at denne ledelsesstil vil give et godt udbytte, er det vigtigt, at medarbejderne er kompetente og velinformerede. Det er også vigtigt, at lederen står til rådighed, så medarbejderne kan få den fornødne støtte og vejledning, når det er nødvendigt.

laissez faire leder

Fordele ved laissez-faire ledelse

Der er mange fordele ved laissez faire ledelse. For eksempel kan det fremme kreativitet og innovation at give medarbejderne mere frihed og mulighed for at træffe egne beslutninger.

Laissez-faire ledelse er også kendt for at få medarbejderne til at føle sig mere værdsatte på grund af den høje grad af frihed og ansvar, hvilket kan føre til øget arbejdsglæde og motivation. Det kan også være med til at skabe et mere dynamisk og afslappet arbejdsmiljø.

Fordelene opsummeret:

  • Fremmer kreativitet og innovation
  • Øger arbejdsglæde og motivation
  • Skaber et dynamisk og afslappet arbejdsmiljø

Ulemper ved laissez-faire ledelse

Der er også nogle få ulemper og faldgruber ved laissez faire ledelse, der er værd at bemærke.

En laissez faire leder blander sig minimalt i medarbejdernes opgaver og beslutninger, hvilket kan efterlade medarbejderne med en følelse af, at de mangler feedback og støtte i det daglige arbejde.

En anden ulempe er, at medarbejderne kan savne klare mål og retning, hvilket kan have en negativ indvirkning på produktiviteten, resultaterne og organisationens mål.

Ulemperne opsummeret:

  • Risiko for manglende feedback og støtte
  • Risiko for at mangle klare mål og retning
laissez faire ledelsesstil

Sådan bruger du laissez faire ledelse i praksis

Hvis du ønsker at praktisere laissez faire ledelse, skal du fokusere på at give medarbejderne plads til at udføre opgaverne på egen hånd, finde passende løsninger og træffe hurtige beslutninger.

Dette betyder, at du som leder skal have tillid til medarbejdernes evner. Ved at give dem stor frihed og fleksibilitet kan du skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og anerkendte.

En laissez faire leder vil sørge for at følge op på arbejdet for at sikre, at retningen er den rigtige. Dette kan gøres gennem regelmæssige statusmøder eller andre former for opfølgning, hvor lederen kan give feedback til medarbejderne.

På den måde kan laissez faire ledelse være en effektiv tilgang, der fremmer kreativitet, selvstændighed og kreativitet i arbejdsprocessen.


Hvornår er laissez faire ledelse ikke den ideelle ledelsesstil?

Der er visse ulemper og faldgruber ved laissez faire ledelse, der betyder, at denne ledelsesstil ikke fungerer på alle arbejdspladser.

For at skabe de bedste resultater kræver ledelsesstilen en høj grad af medarbejderdisciplin, motivation og engagement. Nogle medarbejdere har brug for vejledning og opfølgning på deres arbejde.

På arbejdspladser, hvor medarbejderne har brug for feedback, kan det føre til dårlige resultater og trivsel for medarbejdere, der ikke trives med de frie rammer.

I sådanne tilfælde bør en anden ledelsesstil vælges.

laissez faire ledelse

Hvad karakteriserer en god laissez faire leder?

En god laissez faire leder er en leder, der har tillid til sine medarbejdere og giver dem frihed til at træffe egne beslutninger. Denne type leder står til rådighed for medarbejderne, når de skulle have brug for støtte, feedback eller vejledning.

Lederen skal endvidere motivere til initiativ og opfordre til selvstændig tænkning, så medarbejderne føler sig værdsatte. Så længe resultaterne lever op til forventningerne, vil der ikke være behov for lederens indblanding.


Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse

Hvis du ønsker at lære mere om forskelligartede ledelsesstile, herunder laissez faire ledelse, anerkendende ledelse, demokratisk ledelse og situationsbestemt ledelse, så vil min nye bog, “Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse“, være meget relevant for dig.

lise bartell

I bogen vil du blive præsenteret for formlerne til fremtidens ledelse, så du kan udvikle dig som leder, uanset om din foretrukne ledelsesstil er den autoritære ledelsesstil, anerkendende ledelsesstil, styrkebaseret ledelsesstil, visionære ledelsesstil, demokratiske ledelsesstil eller coachende ledelsesstil.

Denne bog er skrevet med det formål at give dig en dybere forståelse for forskellige ledelsesstile, og hvordan de kan påvirke hele organisationen i den ønskede retning.