Skip to main content
december 20, 2023

Psykologisk tryghed

Hvad er psykologisk tryghed? Hvordan skaber du høj psykologisk tryghed på arbejdspladsen? Og hvorfor er det vigtigt for ledere at sætte det på dagsordenen? I denne guide vil jeg dække emnet bredt, så du får en dybdegående forståelse af den psykologiske tryghed og dets betydning i arbejdslivet.

Psykologisk tryghed, også kendt som psykologisk sikkerhed, er afgørende for at skabe en psykologisk tryg kultur, hvor både medarbejdere og ledere tør indrømme fejl, efterspørge feedback, være i tvivl og udtrykke bekymringer, uden frygt for negative konsekvenser.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed handler om at skabe et miljø, hvor medarbejdere og ledere føler sig trygge ved at udtrykke deres idéer, stille spørgsmål, dele bekymringer og indrømme fejl. Det handler om at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig respekteret og værdsat for deres indsats og kompetencer.

På en arbejdsplads med psykologisk tryghed er der plads til forskelligheder. Alle tør at være sig selv og udtrykke personlige holdninger. Medarbejderne tør at tage chancer, være kreative og sætte barren højt. Når medarbejderne føler sig trygge, trives de bedre, og det bidrager til mere effektive teams.

Der er mange gode grunde til at forsøge at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen. Dét og meget mere, vil jeg komme ind på senere i guiden.


Amy Edmondson og hendes banebrydende forskning

En af de mest anerkendte eksperter inden for emnet psykologisk tryghed er professor Amy Edmondson. I mere end to årtiger har hun forsket i psykologisk sikkerhed og styrken i en psykologisk tryg arbejdsplads.

Hendes forskning har vist, at virksomheder og organisationer med høj psykologisk tryghed og sikkerhed skaber bedre resultater og er mere innovative end andre arbejdspladser.

Amy Edmondson’s forskning har også gjort det klart, at psykologisk tryghed ikke bare opstår af sig selv. Det kræver lederens opmærksomhed og handling for at skabe psykologisk tryghed og opretholde en kultur med gensidig tillid og ærlig feedback. Ledere skal være rollemodeller og skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele idéer, fejl, bekymringer, tvivl osv.

Som leder er det derfor ikke tilstrækkeligt blot at udtrykke, at det er okay at fejle. Der skal en lidt større indsats til, hvilket du vil blive klogere på i næste afsnit.

psykologisk sikkerhed

Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Som leder har du en afgørende rolle i at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Her er en håndfuld råd, der kan hjælpe dig med at skabe en psykologisk tryg arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor der skabes gode resultater i fællesskab:

  1. Opfordr til feedback og giv plads til fejl: Det er vigtigt at kommunikere klart og tydeligt til medarbejderne, at det er mere end okay at begå fejl. Fejltagelser skal ses som muligheder for læring og personlig udvikling. Det er også afgørende at være åben over for medarbejdernes idéer og input, da dette kan bidrage til en mere innovativ arbejdsplads med en god feedbackkultur.
  2. Vær lyttende og nærværende: Lyt aktivt til dine medarbejdere og vis interesse for deres perspektiver og bekymringer. Vær til stede og tilgængelig, når de har brug for dig.
  3. Vær nysgerrig og åben over for forskellige perspektiver: Opfordr til dialog og debat, og vær villig til at udfordre egne tankegange. Vær åben for at lære af dine medarbejdere.
  4. Vær autentisk og åben omkring egne fejl og begrænsninger: Det er vigtigt at være ærlig og åben om dine egne fejl og erfaringer, da det viser dine medarbejdere, at du også blot er et menneske og ikke perfekt. Når du deler dine fejl, kan du også udtrykke, hvordan du har lært af dem og vokset som leder. Dette skaber et miljø med gensidig respekt, hvor dine medarbejdere føler sig trygge ved at dele deres egne fejl og lære af dem.
  5. Fremhæv og anerkend medarbejdernes indsats: Vis værdsættelse og anerkendelse for medarbejdernes indsats. Fejr successer sammen, og stå sammen, når tingene ikke går som planlagt.

Hvorfor skal ledere prioritere psykologisk tryghed?

At skabe og opretholde psykologisk tryghed er afgørende for ledere af flere grunde. Her er nogle af de primære grunde til at arbejde med psykologisk tryghed:

  • Øget innovation: Når medarbejdere føler sig trygge, er de mere tilbøjelige til at dele deres idéer og perspektiver. Det skaber mere effektive teams og et mere innovativt arbejdsmiljø.
  • Øget trivsel: Psykologisk tryghed spiller en afgørende rolle for medarbejdernes trivsel og dedikation på arbejdspladsen. Når medarbejderne føler sig trygge nok til at være sig selv og har mod på at stille spørgsmål, udfordre status quo eller indrømme fejl, fører det til øget trivsel og en høj grad af tryghed. Denne form for tryghed er afgørende for at opbygge et sundt og produktivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udfolde deres fulde potentiale.
  • Forbedret feedbackkultur: Derudover er psykologisk tryghed afgørende for at skabe en stærk feedbackkultur, hvor medarbejdere kan give og modtage konstruktiv feedback.
  • Lettere at fastholde medarbejdere: Psykologisk tryghed spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe loyalitet fra medarbejderne. Når medarbejderne føler sig trygge og værdsatte, skaber det en stærk forbindelse mellem dem og virksomheden. Dette fører til øget loyalitet, fælles ansvar og mindsker sandsynligheden for, at de begynder at søge efter nye jobmuligheder.
psykologiske tryghed

En psykologisk tryg arbejdsplads bliver ikke skabt fra den ene dag til den anden, men…

Som leder bærer du et stort ansvar for at skabe et arbejdsmiljø præget af psykologisk tryghed. Ved at følge ovenstående råd kan du skabe en kultur, hvor medarbejderne trives, og hvor innovation og produktivitet blomstrer. Du kan dog ikke skabe den perfekte kultur på egen hånd. Det er i sidste ende et fælles ansvar, men som leder forventes det, at du tager det første skridt.

Ligesom alt andet omkring ledelse, så tager ting tid. Det gælder også i forhold til at fremme psykologisk tryghed på en arbejdsplads. Det kræver derfor tålmodighed og vedholdenhed at skabe en velfungerende arbejdsplads med en høj grad af psykologisk tryghed og trivsel. Selv mindre tiltag kan dog være et skridt i den rigtige retning.


Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse

“Stjernestøv på ledelsesgangen” er titlen på min nye bog. Her går jeg i dybden med, hvordan man som leder navigerer i en verden, der konstant forandrer sig.

Bogen klæder dig på til at arbejde med psykologisk tryghed i en verden, hvor du ikke kender fremtiden.

lise bartell

“Stjernestøv på ledelsesgangen” af Lise Bartell indeholder et utal af forskellige ledelsesformer, teorier og modeller, som hjælper dig som leder.

Bogen er et ledelsesværktøj, der giver dig metoder til at blive en bedre leder i en omskiftelig verden.