Skip to main content
oktober 11, 2023

Regenerativ ledelse

Regenerativ ledelse er en ny tilgang, der sigter mod at skabe mere værdi end du tager gennem organisatoriske kulturer og systemer, der er i stand til at genskabe sig selv og deres omgivelser.

I dette blogindlæg vil jeg stille skarpt på, hvad regenerativ ledelse er, fordele og ulemper, og hvor udbredte regenerative ledere er. Jeg vil også komme ind på de vigtigste principper og give konkrete værktøjer til at lede regenerativt.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er regenerativ ledelse?

Regenerativ ledelse, også kaldet regenerative leadership på engelsk, er baseret på principperne om bæredygtighed og helhedstænkning.

Det handler om at skabe og give mere, end du tager, og at være opmærksom på de komplekse forbindelser mellem levende systemer, mennesker, økonomi og natur.

En regenerativ leder er ikke kun fokuseret på økonomisk gevinst, men også på at skabe de optimale vilkår for trivsel og bæredygtighed.


De regenerative principper

Regenerativ ledelse bygger på en række grundlæggende principper, herunder følgende; at skabe mere værdi end man tager, og at lytte mere end man taler.

Læs mere om disse to principper herunder:

  • At skabe mere end man tager handler om at have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Det indebærer at minimere negativ miljøpåvirkning og arbejde aktivt på at genoprette og forny ressourcerne. En regenerativ leder stræber efter at skabe værdi for alle interessenter og tager ansvar for langsigtede konsekvenser.
  • At lytte mere end man taler handler om at være åben for forskellige perspektiver, holdninger og idéer. En regenerativ leder skaber rum for dialog og samarbejde, og værdsætter input fra medarbejdere og interessenter. Ved aktivt at lytte og involvere dine medarbejdere skabes en kultur med gensidig respekt og tillid.

Traditionel ledelse i nationale og internationale virksomheder fokuserer primært på at tackle komplekse udfordringer, men i dagens bæredygtighedsorienterede verden kræver det mere end det.

I dag er der rigtig mange virksomheder og internationale topchefer, der søger efter at blive klimaneutrale. Ved regenerativ ledelse går man skridtet videre og forsøger at efterlade miljøet i en bedre tilstand.

regenerativ

Hvorfor arbejde med regenerativ ledelse?

Der er op til flere gode grunde til at arbejde med regenerativ ledelse og den positive rolle organisationen og de menneskelige ressourcer kan nyde godt af.

Ledelsesformen skaber en bæredygtig virksomhedskultur. Ved at fokusere på helhedstænkning kan en regenerativ leder bidrage til at løse komplekse problemer og skabe innovative løsninger.

Desuden kan regenerativ ledelse øge medarbejdernes trivsel og engagement ved at skabe en langt mere meningsfuld og inspirerende arbejdsplads.

En regenerativ leder er også bedre rustet til at håndtere forandringer og udfordringer, da denne tilgang fokuserer på læring, tilpasning og innovation.


Fordele og ulemper ved regenerativ ledelse

Regenerativ ledelse har flere fordele, men det er vigtigt også at være opmærksom på nogle af de udfordringer, der kan opstå.

Fordele og ulemper der kan være ved den omtalte ledelsesform:

  • Fordele: De vigtigste fordele er muligheden for at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhedskultur samt øge medarbejdertrivsel og motivation. Regenerativ ledelse kan også bidrage til at skabe innovative løsninger og håndtere forandringer mere effektivt.
  • Ulemper: En af ulemperne er, at det kan være svært at implementere i praksis. Det kræver en grundlæggende ændring af mindset og kultur, og det kan tage tid at opbygge de nødvendige kompetencer og ressourcer.

Konkret vil dét at praktisere regenerativ ledelse f.eks. kunne være med til at reducere presset på medarbejderne og reducere antallet af fraværsdage.

I Danmark er stress hvert år kilde til 1 ½ million fraværsdage. Dette tal vil formentlig kunne reduceres markant, hvis medarbejderens trivsel var en større prioritet.


Hvor udbredt er regenerativ ledelse?

Regenerativ ledelse er et relativt nyt begreb, men det vinder gradvist indpas i mange organisationer. Flere virksomheder og ledere erkender vigtigheden af bæredygtighed og ansvarlig ledelse.

Der er en stødt stigende interesse for at implementere regenerative principper i praksis og skabe mere meningsfulde og bæredygtige arbejdspladser.

Selvom det kan tage tid at ændre kultur, er der en positiv udvikling. Alt tyder derfor på, at regenerativ ledelse er en ledelsesform, der er kommet for at blive.

regenerativ leder

Derfor har ledelsesformen en særlig berettigelse lige nu

Regenerativ og bæredygtig ledelse handler ikke blot om at passe på klimaet, men også om at passe på os selv. Sidstnævnte bliver nedprioriteret i rigtig mange virksomheder og organisationer.

Ved regenerativ ledelse er der et stort fokus på at skabe langsigtede og holistiske løsninger ift. medarbejdertrivsel, samfundspåvirkning, miljøpåvirkning m.v.

Ledelsesformen har sin berettigelse, da vi lever i en verden, der har tvunget planetens økosystemer og vores trivsel gennem milliarder års massivt pres.

Eksterne vejrfænomener bliver hyppigere, og nyere undersøgelser viser, at hver femte dansker tit føler sig mere stressede. Der er brug for handling, og regenerativ ledelse kan være en del af løsningen.


En god leder skal mestre regenerativ ledelse

For at være en god leder i dagens komplekse og bæredygtighedsorienterede verden, er det vigtigt at forstå, hvordan du mestre regenerativ ledelse.

En god leder skal være i stand til at skabe mere end man tager.

Ved at integrere regenerative principper i ens tilgang til ledelse kan man skabe en bæredygtig og meningsfuld arbejdsplads, der skaber værdi for alle interessenter.


Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse

“Stjernestøv på ledelsesgangen” er titlen på min nye bog. Her går jeg i dybden med, hvordan man som leder navigerer i en verden, der konstant forandrer sig.

Bogen klæder dig på til at lede regenerative processer i en verden, hvor du ikke kender fremtiden.

lise bartell

“Stjernestøv på ledelsesgangen” af Lise Bartell indeholder et utal af forskellige ledelsesformer, teorier og modeller, som hjælper dig som leder.

Bogen er et ledelsesværktøj, der giver dig metoder til at blive en bedre leder i en omskiftelig verden.

Reference:

Giles Hutchins

International ekspert og forfatter af bogen ”Regenerative leadership”