Skip to main content
januar 15, 2024

Systemisk ledelse

Hvad er systemisk ledelse? Hvorfor bør du arbejde med det? Hvordan bruges ledelsesformen i praksis?

Disse og mange andre relaterede spørgsmål besvares i denne guide. Du vil lære meget mere om denne ledelsespraksis i de følgende afsnit, så læs med og tilegn dig ny viden.

Hvis du har spørgsmål til noget i artiklen, så tøv ikke med at tage kontakt til mig.


Hvad er systemisk ledelse?

Systemisk ledelse er en værdiskabende ledelsespraksis baseret på en holistisk tilgang til hele organisationen.

Den systemiske tilgang betragter organisationen som et netværk af relationer, hvor alle elementer er forbundne og påvirker hinanden i organisatoriske processer. Det betyder, at den systemiske leder ser på helheden og forståelsen af, hvordan forskellige dele af organisationen interagerer og påvirker hinanden.

Ved at forstå og arbejde med systemiske metoder kan den systemiske leder skabe et stærkt fundament for samarbejde, kommunikation og resultater.

Systemisk ledelse handler også om at forstå organisationens kontekst og de komplekse udfordringer og muligheder, den står over for i et systemisk perspektiv. Det handler om at navigere i et foranderligt miljø og træffe beslutninger, der tager højde for både interne og eksterne faktorer.

Den systemiske leder er i stand til at se organisationen som en del af et større system, der påvirker og påvirkes af omverdenen.


Hvorfor bør du arbejde med systemisk ledelse?

Systemisk ledelse er en ledelsespraksis, der har vundet momentum i de seneste 15-20 år. Dette skyldes dels, at der er blevet udgivet mere litteratur om emnet.

Mange ledere praktiserer allerede ledelsesformen med stor succes, og du kan gøre dem kunsten efter. At praktisere en systemisk tankegang kan have mange fordele og bidrage til en mere effektiv og bæredygtige organisation.

systemiske ledelse

Fordele ved systemisk ledelse

De mest væsentlige fordele består af følgende:

  1. Skab en bedre relation til medarbejderne: Ved at have en systemisk tilgang til anerkendende ledelse kan du opbygge stærkere relationer med dine medarbejdere.
  2. Du vil lettere kunne identificere mangler i samarbejdet: Du kan identificere mangler i samarbejdet og tage de nødvendige skridt til at løse dem.
  3. Skab øget engagement og motivation: Systemisk ledelse kan bidrage til at styrke engagementet og motivationen blandt medarbejderne.
  4. Bedre beslutningstagning: Ved at have en helhedsorienteret tilgang til ledelse kan du træffe bedre og mere velovervejede beslutninger. Du vil være i stand til at se de forskellige perspektiver og interesser i organisationen og tage højde for dem i din måde at bedrive ledelse på.

Ulemper ved systemisk ledelse

Der findes også nogle potentielle udfordringer eller faldgruber:

  1. Du kan være tilbøjelig til at glemme din rolle som leder: For det første kan du blive for fokuseret på systemisk ledelse, så du glemmer din rolle som leder. Det er vigtigt at huske, at du stadig er leder og har ansvaret for at træffe beslutninger og lede organisationen i den rigtige retning.
  2. Det kan være tidskrævende at implementere ledelsespraksissen: For det andet kan det være udfordrende at implementere systemisk ledelse i praksis. Det kræver en ændring i tankegangen og tilgangen til ledelse. Det kan tage tid at blive fortrolig med systemisk tænkning og det systemiske perspektiv.
systemisk tankegang

Teorien bag systemisk ledelse

Teorien bag systemisk ledelse bygger på forskellige teoretiske tilgange, herunder socialkonstruktionisme, narrativ teori og Luhmanns systemiske teori.

Disse teorier bidrager til forståelsen af ​​organisationer som komplekse systemer og understreger vigtigheden af ​​relationer og kommunikation i ledelsesprocessen. Ved at have en solid teoretisk forståelse kan du bedre anvende metoder og værktøjer i praksis.


Sådan bruger du den systemiske teori i praksis

Systemisk ledelse er en populær ledelsespraksis med mange fordele, men hvordan praktiseres den?

For at kunne lave en grundig indføring af systemisk ledelse og bruge metoderne er det vigtigt at have det teoretiske grundlag og tankesættet på plads, da det giver dig et langt bedre udgangspunkt.

Det involverer blandt andet at opbygge gode relationer, facilitere dialog og samarbejde, identificere og løse problemer og skabe en kultur med læring og udvikling.

Gå i gang med at praktisere ledelsesformen i dag og oplev fordelene ved denne værdiskabende ledelsespraksis.

systemisk leder

Stjernestøv på ledelsesgangen – Formler for fremtidig ledelse

Jeg, Lise Bartell, har skrevet en ny bog om ledelse, der netop er kommet på markedet.

Bogen hedder “Stjernestøv på ledelsesgangen“. I bogen gør jeg dig klogere, hvordan du navigerer i en foranderlig verden med inkrementel innovation.

lise bartell

I ”Stjernestøv på ledelsesgangen” gennemgår jeg bl.a. bæredygtig ledelse, datadrevet ledelse og andre ledelsespraksisser. Du får værktøjer og viden, der vil gøre dig til en bedre leder.

Bogen er en grundlæggende introduktion til ledelse. Den er fuld af viden og værktøjer, der vil styrke din ledelsespraksis – både teori og praksis.